• Apr 14, 2012

    Sketch to Wall: Cozy's "Tingala"

    "Tingala" 


    04-01-12

    "Sa mga salitang nilikha ng iba, siya'y nagtiwala. Ngayo'y siya'y nakatingala nagaabang sa wala. Sa lupa nalang iluluwa." (He trusted in the words made by others. Now he's looking up, waiting for nothing. He'll be spitting on the ground.)
    04-03-12 TS Cruz Las Piñas City, Philippines