• Feb 6, 2013

    Lingon (Look Back)    Rai Cruz' latest work in Iloilo

    "Mula sa kwento ng mga lokal sa Ungka I, Pavia, Iloilo.Ito ay isang lumang housing project sa Pavia, Iloilo, maaaring mahigit sampung taon na ang nakalipas. Para daw sana sa mga empleyado ng Commission on Audit. Bukod sa napaka liit ng mga bahay, nung ito ay mabuo, marupok ang mga tinipid na materyales at delikado tirahan. Hindi nagtagal umalis na din ang mga unang tumira dito at kinuha ang mga natirang mapapakinabangan pa na materyales.

    Ayon kay Blic Pinas Karamihan ng mga tao ng mga tao na nakausap namin tungkol dito, nakikita ang lugar na ito bilang isang simbolo ng kurapsiyon."


    (According to locals, this is an old housing project in Ungka I, Pavia, Iloilo about ten years ago. They say this was supposedly for the employees of the Commission on Audit. Apart from the houses