• Apr 18, 2012

    Buksan ang Puso ng Siyudad (Open the Heart of the City)    Rai Cruz 
    CAA Road, Las Piñas, Philippines