Buksan ang Puso ng Siyudad (Open the Heart of the City)Rai Cruz 
CAA Road, Las Piñas, Philippines