Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2015

KAMAYOP, Isang Ebolusyon ng Paglikha

Ang kamay ng tao ay isang nakakamanghang produkto ng ebolusyon. Hango ito sa disenyo ng mga kamay ng sinaunang  vertebrates , ngunit ng dahil sa ebolusyon ay nagkaroon ng mga espesyal nakaibahan, katulad ng  opposable thumb na nagbibigay sa tao ng kakayahang humawak, kumuha, kumalabit. Ang paggamit ni BLIC ng kamay ng tao sa kanyang mga likhang sining ay marahil dahilan din ng ebolusyon ng kanyang  artistic consciousness na nabuo sa pagpipinta sa  kalye at sa araw-araw na pakikisalamuha. Galing sa mga Taong Uwak at Taong Ibon na  paste-ups  noong simula ng kanyang buhay  street artist ay tumungo siya sa pagpinta ng mga putol na kamay na kaniyang ibinihis sa mga nakakalimutang sulok ng kalye.  Kalaunan ito’y kaniyang pinagbuklod-buklod para magpormang tao at binigyan ngh ininga at muwang. Hindi maikakaila na sa mga gawang ito ay binigyan ni BLIC ng bagong anyo ang isa sa pinakapamilyar at pinakaimportanteng parte ng katawan ng tao. Ang ating mga kamay ay ginawa niyang mukh